Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs van kracht. Deze wet geldt voor alle scholen in Nederland. Passend onderwijs is van toepassing op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en gaat uit van de behoeften en mogelijkheden van elk kind.

 

Binnen het Passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Zodra een kind op school zit of aangemeld is en extra ondersteuning nodig heeft, dient een school alle mogelijkheden te onderzoeken om het kind passend onderwijs aan te bieden. Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk. Lukt het de school niet om passend onderwijs binnen de school aan te bieden dan heeft de school een zogenaamde trajectplicht. Dit betekent dat de school dan zelf voor een nieuwe onderwijsplek voor het kind moet zorgen. Uiteraard gaat dit in goed overleg met de ouders.

 

In Rotterdam is het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO Rotterdam) behulpzaam bij het zoeken naar de juiste onderwijsplek voor een kind. De Regenboog maakt deel uit van dit samenwerkingsverband en wil binnen dit verband een school aanbieden waar alle leerlingen met een verstandelijke beperking onderwijs kunnen volgen.

 

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband PPO Rotterdam kunt u terecht op de website van PPO Rotterdam.